» Türkiye spot yeni web sitesi turkiyespot.org
» TürkiyeSpot''da Domain kaydı 20tl
 
 
SERVİS KULLANIM ŞARTLARI

TürkiyeSpot, Internet servislerini müşterilerine ve kullanıcılarına sağlayarak, kendi sistemi üzerinden büyük miktarda bilgi aktarımının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. TürkiyeSpot, Internet'in özgür düşünceyi teşvik eden, açık ve sınırları yok eden yapısına saygı duymaktadır. Bunula beraber, TürkiyeSpot, servislerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi ve kamu yararının korunması amacı ile, servislerinin kullanımı ile ilgili sınırlayıcı, düzenleyici veya önleyici tedbirler alma yoluna başvurabilir. Bu "Servis Kullanım Şartları" (SKŞ), TürkiyeSpot'in kullanıcı ve müşterilerinin servis kullanımları esnasında uymaları gereken temel esasların düzenlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. SKŞ, müşteri veya kullanıcılar ile yapılacak diğer sözleşmelere ek olacaktır.

TürkiyeSpot, bu SKŞ'nın duyurusunu, öncelikle www.doruk.net.tr adresinde yer alan web sitesinden kullanıcılarına duyurur. TürkiyeSpot, SKŞ'de meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. SKŞ ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. TürkiyeSpot servislerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılar, bu SKŞ'de belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Internet'in en önemli özelliklerinden biri, kimsenin tam olarak sahip olmadığı ve kontrol edemediği bir yapıda olmasıdır. Bu özellik, Internet'te her türlü bilginin özgür şekilde paylaşılmasını sağlamakla beraber, aynı zamanda Internet kanalı ile elde edilecek bilgilerin doğruluğunun ve yasalara, genel ahlaka v.b. uygunluğunun garanti edilememesi sonucunu da doğurmaktadır. TürkiyeSpot, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı, kullanıcılar, kendilerine Internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendileri Internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı TürkiyeSpot'i sorumlu tutamazlar.

TürkiyeSpot, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, TürkiyeSpot servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekeleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.


GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER

Aşağıdaki aktivitelerin TürkiyeSpot servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. TürkiyeSpot, bu aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

SPAM GÖNDERİMİ
SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, TürkiyeSpot'e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda TürkiyeSpot sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.

TürkiyeSpot'ten SMTP röle servisi alanlar, SPAM gonderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, TürkiyeSpot'ten SMTP röle servisi alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP röle servisini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELİK SUÇLAR
Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar.

GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR
TürkiyeSpot servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.

SALDIRGAN ve TEHDİTKAR DAVRANIŞLAR
TürkiyeSpot servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı.

DİĞER BİLGİSAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM
Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması.

VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER
Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, TürkiyeSpot ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.

DİĞER YASADIŞI AKTİVİTELER
Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite. Tecrübelerimiz haram olan her şeyin sorun çıkarttığı yönünde olup her türlü haram içerik kesinlikle yasaktır. Yine kanunlarımızda reklamı yasak olan tütün,alkol, ve benzeri içerik kesinlikle yasaktır. Balık restorantına site yapabilirsiniz ama içkili restorant sitesi açamazsınız aynı şekilde süpermarket sitesi açabilirsiniz ancak sigara satan tekel bayii veya süpermarketin sigara reyonunu içerik olarak yayınlayamazsınız. Sigara alkol ve benzeri kötü aışkanlıklara özendiremezsiniz ve bunları kanunen yayınlayamazsınız.